Menu
Klobuky
Obec Klobuky

Obec Klobuky, 9. května 62

+ 420 312 579 583

podatelna@klobuky.cz

Úřední hodiny

Po 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

St 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Rezervační systém

Provozní řád

víceúčelového sportovního hřiště (dále „VH“) při Základní a mateřské škole Klobuky

 

Majitel a provozovatel: Obec Klobuky, 9. května 62, 273 74 Klobuky, IČO: 00234524

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště se provádí výhradně prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách obce 
www.klobuky .cz

Provozní podmínky

 • Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníka.
 • Provozovatel zodpovídá za údržbu, pořádek, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné kontroly.
 • Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu VH cizímu subjektu např. za účelem pořádání turnaje apod. Přednost však mají vždy místní hráči.
 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Pobyt na víceúčelovém hřišti je na vlastní nebezpečí, za nezletilé dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
 • Dětem mladším 12 let je vstup na víceúčelové hřiště povolen pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, či jiné dospělé osoby starší 18 let.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných obalech.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
 • Vstup do areálu je přes dětské hřiště, kterým uživatel pouze prochází nejkratší cestou tak, aby nevstupoval na běžeckou dráhu a doskočiště v areálu.

 

V areálu hřiště je dále zakázáno !!!

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odkládat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • pokud je z důvodu druhu sportu nutno odstranit sloupky a síť, tak toto bude umístěno vně hřiště a před odchodem je nutné je vrátit na původní místo,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště.

 

Povinnosti uživatele

•  Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.

• Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.

 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
 • Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Provozní doba víceúčelového hřiště

Období Dny Otevírací doba

 

 

Duben - červen

 

PO - PÁ

16:00 - 19:00

( 19:00 - 21:00 po předchozí
dohodě se správcem )

 

SO - NE, SVÁTKY

10:00 - 19:00
( 19:00 - 21:00 po předchozí
dohodě se správcem )

 

červenec - srpen

PO - PÁ 16:00 - 19:00
SO - NE, SVÁTKY 10:00 - 21:00

 

 

září - říjen

 

PO - PÁ

16:00 - 19:00

( 19:00 - 21:00 po předchozí
dohodě se správcem )

 

SO - NE, SVÁTKY

10:00 - 19:00
( 19:00 - 21:00 po předchozí
dohodě se správcem )
listopad - březen dle povětrnostních podmínek pouze se souhlasem
správcem hřiště

 

 • Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
 • Za snížené viditelnosti a po setmění je vstup na víceúčelové hřiště zakázán.
 • V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.
 • Rezervace se provádí výhradě prostřednictvím rezervačního systému. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení, email  a telefonický kontakt.
 • Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit nejpozději 2 hodiny předem.
 • Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
 • S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na hřiště.
 • Kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách Obecního úřadu.
  Správce víceúčelového hřiště je pan Michal Hora +420 602 249 217.

Vstup a využívání víceúčelového hřiště jsou zpoplatněny:

CENÍK
uživatel s trvalým pobytem v obci Klobuky 100,-Kč/ hodina / VH
ostatní uživatelé 150,-Kč/ hodina/ VH

 

Důležitá telefonní čísla

 • Policie ČR 158
 • Záchranná služba 155
 • Hasičský záchranný sbor 150
 • Integrovaný záchranný systém 112


Tento provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Klobuky dne 15. září 2021.

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provoznim řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu nejdéle 8 týdnů ode dne rezervace.

Rezervační systém

REZERVACE
Víceúčelové hřiště
Tělocviřna

Protipovodňová opatření obce Klobuky

Ten
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií–Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
id. č. 115D312040550
id.č.EIS:  CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011097
Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 90 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.
Celkové způsobílé výdaje: 2,638.212,- Kč
Dotace EU: 1,846.748,- Kč (70 %)
Příspěvek příjemce podpory: 791.464,- Kč (30 %)

Realizace: 22.6.2020 - 31.12.2021

 

Plánované odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 8 °C 3 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 8/1 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 6/0 °C
neděle 21. 4. slabý déšť 9/-2 °C

Svátek

Dnes je 18.4.2024

Svátek má Valérie